Smernice online

Web: https://www.smerniceonline.sk/

Odborný portál obsahuje interné smernice pre obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a neziskové organizácie, ktoré si spracovávajú interné smernice samostatne.  Obsahom odborného portálu sú vypracované vzory smerníc, sledovanie legislatívnych zmien a odborná pomoc pri vytváraní smerníc z oblasti účtovníctva, miezd a pracovného práva a BOZP a OPP.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 280 vzorov smerníc, 4 670 odborných článkov a 905 právnych predpisov.
 • Každý mesiac pribudne do portálu 16 - 20 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných k tvorbe smerníc, alebo aj k vyplneniu daňových priznaní a iných tlačív.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Môžete si vybrať zo 4 modulov, závisí o aké smernice máte záujem. Viac informácií o nich nájdete v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu pre podnikateľov profi
(216 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu pre nepodnikateľské organizácie profi
(216 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu pre podnikateľov profi plus
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu pre nepodnikateľské organizácie profi plus
(396 € bez DPH)

Obsah

Modul pre podnikateľov profi obsahuje:

 • základný balík smerníc - 40 najpoužívanejších smerníc z oblasti: účtovníctva, miezd a pracovného práva, BOZP a OPP,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul pre podnikateľov profi plus obsahuje:

 • rozšírený balík smerníc - viac ako 200 smerníc z oblasti: účtovníctva, miezd a pracovného práva, BOZP a OPP,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • editovateľné vzory zmlúv,
 • smernice a ich praktické využitie- prezentácie, checklisty, diagramy.

Modul pre nepodnikateľské organizácie profi obsahuje:

 • základný balík smerníc - 60 najpoužívanejších smerníc z oblasti: účtovníctva PO, RO, NO, miezd a pracovného práva, BOZP a OPP,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul pre nepodnikateľské organizácie profi plus obsahuje:

 • rozšírený balík smerníc - viac ako 200 smerníc z oblasti: účtovníctva PO, RO, NO, miezd a pracovného práva, BOZP a OPP,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • editovateľné vzory zmlúv,
 • smernice a ich praktické využitie- prezentácie, checklisty, diagramy.

Modul Komplet profi obsahuje:

 • výhodný balíček smerníc - 40 najpoužívanejších smerníc pre podnikateľov a 60 najpoužívanejších smerníc pre nepodnikateľské organizácie,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul Komplet profi plus obsahuje:

 • výhodný balíček vrátane všetkých smerníc pre podnikateľov a aj pre nepodnikateľské organizácie,
 • právne predpisy nielen v aktuálnom úplnom znení, ale aj v zneniach predošlých, naviac s farebne zvýraznenými zmenami,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • editovateľné vzory zmlúv,
 • smernice a ich praktické využitie- prezentácie, checklisty, diagramy.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Jitka Meluchová, PhD.
 • Ing. Mária Vépyová, PhD.
 • Ing. Zuzana Kubaščíková
 • Ing. Martina Mateášová
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Terézia Urbanová
 • JUDr. Milada Illašová
 • Ing. Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • Ing. Jozef Mikula, PhD.
 • Mgr. Jozef Rajziner, PhD
 • DpT. Bohumír Brettschneider
 • Ing. Vladimír Švec
 • Mgr. Kristína Iudita Kmety

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 10
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 18.11.2019, Miesto Bratislava