Retel - revízie a elektro

Web: https://www.retel.sk/

Odborný portál www.retel.sk je jedinečná databáza odborných článkov zo sveta technických zariadení a elektrotechniky. Základom tohto rozsiahleho portálu je viac ako 600 článkov s garanciou správnosti a plné znenia právnych predpisov. Odborné príspevky vychádzajú predovšetkým z požiadaviek technických noriem a najčastejšie zistených nedostatkov na technických zariadeniach.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 1100 odborných článkov z oblasti elektroinštalácií a bezpečnosti technických zariadení.
 • Každý mesiac pribudne do portálu 10 – 15 nových článkov.
 • V odbornom portáli nájdete editovateľné vzory k odborným prehliadkam a skúškam technických zariadení.
 • Uľahčiť prácu vám pomôžu praktické informácie, užitočné programy a podklady k projektom.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.

Môžete si vybrať z 3 modulov, viac informácií o nich nájdete v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu Revízie
(222 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Elektro
(222 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Revízie & elektro
(330 € bez DPH)

Obsah

 • Pripravovaná a aktuálna legislatíva, normy s odbornými komentármi
 • 19. druhov špeciálnych elektroinštalácii
 • Projektovanie a bezpečnosť elektrických inštalácií
 • Základné bezpečnostné požiadavky technických noriem
 • Vzorová dokumentácia o odbornej prehliadke a odbornej skúške technických zariadení
 • Príklady úrazov na technických zariadeniach
 • Kódovník najčastejšie zisťovaných nedostatkov na technických zariadeniach

Modul Revízie obsahuje:

 • odborné prehliadky, skúšky a bezpečnú prevádzu technických zariadení.

Modul Elektro obsahuje:

 • projektovanie a realizáciu elektroinštalácií podľa požiadaviek aktuálnych noriem.

Modul Revízie & Elektro obsahuje:

 • výhodnú kombináciu oboch modulov.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.   
 • Ing. Tamara Paceková
 • Ing. Tibor Dobšony 
 • Ing. Ján Vencel 
 • Ing. Jaroslav Niskáč
 • Mgr. Vladimír Jurík
 • Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.      

Newsletter