Nový Zákonník práce v praxi

Web: https://zakonnik-prace.dashofer.sk/

Komentár k Zákonníku práce

Online kniha prináša kompletné paragrafové znenie tejto právnej normy s rozsiahlym komentárom. K jednotlivým ustanoveniam Zákonníka práce je spracovaná judikatúra a praktické príklady. Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.


 • Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce.
 • Na tvorbe komentára sa podieľal odborník z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Tým sa zaručuje nielen jeho aktuálnosť v súlade s platným právnym stavom, ale aj kompletnosť problematiky.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(198 € bez DPH)

Obsah

V online príručke nájdete komplexne spracovanú problematiku z oblasti pracovného práva:

 • Pracovný pomer
 • Pracovný čas a doba odpočinku
 • Mzda a priemerný zárobok
 • Prekážky v práci
 • Ochrana práce
 • Podniková sociálna politika
 • Náhrada škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.