Mzdová učtáreň

Web: https://mzdova-uctaren.dashofer.sk/

Online kniha je komplexným pomocníkom pre mzdové účtovníčky, ktorá ponúka prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov, cestovných náhrad či ochrany osobných údajov v mzdovej učtárni. Na jej tvorbe sa podieľajú odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a iných štátnych orgánov, ako aj skúsení odborníci z každodennej praxe.


 • Online kniha Vám pomôže zorientovať sa v neustále sa meniacich zákonoch a predpisoch v oblasti odvodov, daní a pracovného práva.
 • Formou výkladu, príkladov a upozornení Vám poskytne odbornú radu pri riešení pracovných problémov, s ktorými sa stretávate v každodennej mzdovej praxi.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • V obsahu  knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Nájdete tu: Vzory pracovnoprávnych písomností – 30 vzorov písomností, ako sú výpovede, dohody, žaloby apod.
  Vzory úradných tlačív – daňové tlačivá, tlačivá na SP a zdravotné poisťovne, apod.
  Praktické informácie – sadzby cestovných náhrad doma a v zahraničí, tabuľky odvodov, všeobecný vymeriavací základ, minimálna mzda, cestovné príkazy a dohody o použití motorového vozidla apod.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(255 € bez DPH)

Obsah

 • Zdravotné poistenie
 • Sociálne poistenie
 • Nemocenské poistenie, úrazové a garančné
 • Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 • Pracovné právo
 • Mzdová účtovníčka v praxi
 • Cestovné náhrady

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.
 • Ing. Jolana Strýčková
 • JUDr. Mária Rybárová
 • JUDr. Anna Vojnárová
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • JUDr. Martina Janovčíková
 • Mgr. Monika Siváčková
 • p. Edita Vojteková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Ing. Miloslava Minková
 • JUDr. Blanka Pipová
 • Ing. Anna Križanová
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova

 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • JUDr. Zdeňka Dvoranova
 • Júlia Pšenková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 27.6.2019
Miesto: Bratislava