Elektronický právnik

Web: https://elektronicky-pravnik.dashofer.sk/

Online kniha vzorových zmlúv a právnych podaní zameraná na požiadavky vybraných ekonomický odvetví

Ide o súbor najčastejšie používaných zmlúv a právnych podaní pre oblasť podnikania, verejnej správy a osobnú potrebu. Je určená nielen pre riaditeľov, konateľov a manažment organizácií. Všetky zmluvy sú garantovane právne správne a aktuálne.


 • Online kniha je určená všetkým, ktorí potrebujú získať právnu istotu pri uzatváraní zmlúv.
 • Pre lepšiu orientáciu a ucelený obraz sú všetky zmluvy hyperlinkovo prepojené s aktuálnymi zneniami zákonov.
 • Obsahuje výkladový slovník, ktorý vám dôkladne vysvetlí každý pojem v zmluve a uľahčí pochopenie samotného obsahu zmluvy.
 • Pomáha pri obchodných rokovaniach, pri komunikácii so zamestnancami či zamestnávateľmi, úradmi, v súdnom konaní ako aj pri manipulácii s majetkom a pri riešení vnútropodnikových vzťahov.

 

Input:

Ročné predplatné online knihy
(198 € bez DPH)

Obsah

Elektronický právnik obsahuje:

MODUL 1 - Elektronický právnik pre výrobné spoločnosti, stavebníctvo a dopravu

MODUL 2 - Elektronický právnik pre reality, sprostredkovanie, leasing a správu nehnuteľností

MODUL 3 - Elektronický právnik pre maloobchod, veľkoobchod, služby, hotely a reštaurácie

MODUL 4 - Súkromný elektronický právnik pre občanov, živnostníkov a slobodné povolania

MODUL 5 - Elektronický právnik pre verejnú správu, školstvo a sociálnu oblasť

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Mgr. Matej Heringeš
 • JUDr. Marek Hudec
 • Mgr. Juraj Veverka
 • Mgr. Matej Bada
 • Mgr. Zuzana Dzilská
 • Mgr. Marek Holečka
 • Mgr. Jana Lackovičová, LL.M.Eur
 • Ing. Lucia Paulíková
 • Mgr. Michaela Tokošová, LL.M.Eur
 • PhDr. Monika Zvarová
 • JUDr. Róbert Pružinský
 • JUDr. Jana Polakovičová
 • JUDr. Gabriela Gajdošová
 • JUDr. Kristián Kürthy
 • JUDr. Ivan Solej
 • JUDr. Alexander Škrinár CSc.