Enviro

Web: https://www.enviro.sk/

Je to najväčšia databáza odborných riešení z oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky. Základom odborného portálu je viac ako 3 200 odborných dokumentov - článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. adresár úradov, harmonogram výziev, či medzinárodné dohovory o životnom prostredí, ochrane vôd, prírody, ovzdušia a ozónovej vrstvy a mnohé ďalšie informácie z tejto oblasti.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 3 200 odborných článkov z oblasti odpadového hospodárstva a environmentalistiky, ktorý vám ušetrí čas a námahu pri získavaní aktuálnych informácií.
 • Portál obsahuje vyplnené najpoužívanejšie identifikačné listy nebezpečných odpadov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu dôležité praktické informácie, ako napríklad adresár úradov, harmonogram výziev, či medzinárodné dohovory.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu, komentár k novému zákonu o odpadoch či konkrétne prípadové štúdie, vďaka ktorým sa vyhnete pokutám a ustriehnete si plnenie všetkých povinností.
Input:

Ročné predplatné modulu ENVIRO profi
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu ENVIRO profi plus
(528 € bez DPH)

Obsah

 • Odpady
 • Obaly
 • Chemické látky
 • Environmentálne manažérske systémy
 • Ochrana prírody krajiny
 • Ochrana ovzdušia
 • Ochrana vôd
 • IPKZ (Integrovaná prevencia kontroly znečistenia)
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Environmentálne záťaže

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Peter Gallovič
 • Ing. Matej Šiculiak
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • doc. JUDr. Boris Balog, PhD.,
 • Ing. Tomáš Schabjuk
 • Ing. Monika Offertálerová
 • Dr. Peter Krasnec, PhD., MBA
 • Ing. Pavel Adamík
 • Ing. Elena Bodíková, CSc.
 • Doc. Ing. Igor Bodík, CSc.
 • Ing. Emília Boďová
 • Ing. Petra Černáková
 • Ing. Jarmila Ďurďovičová
 • JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
 • RNDr. Nataša Horečná
 • RNDr. Anna Jusková
 • Ing. Ján Kandráč, CSc.
 • Ing. Helena Nitschneiderová
 • Ing. Magdálena Vodzinská
 • JUDr. Stanislava Zelenková
 • RNDr. Ivan Zuzula, CSc.
 • Ing. Ľubomír Žiak