Sprievodca svetom dopravcu

Web: https://onnaut.dashofer.sk/

Online časopis Sprievodca svetom dopravcu je určený pre všetkých prevádzkovateľov vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy v súlade s podmienkami platnými v EÚ a vo vzťahu k tretím krajinám. Prináša zaujímavé a aktuálne témy pre osoby podnikajúce v oblasti autodopravy. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • vždy aktuálne informácie z oblasti logistiky a prepravy, riaditeľom a konateľom spoločností v rámci orientácie v problematike dopravy,
 • aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov potrebných pre svet autodopravy a logistiky,
 • informácie o zmenách v oblasti cestnej premávky,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe,  
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch,
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.
Input:

Ročné predplatné do online časopisu
(144 € bez DPH)

Obsah

 • Logistika a doprava
 • Legislatíva a normy
 • Cestná doprava
 • Nákladná doprava
 • Verejná doprava

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Bohuš Chochlík, Doc.
 • Ing. Miloš Poliak, PhD.
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • Ing. Nadežda Jarabá
 • Ing. Miloš Procházka
 • Pavol Kirchmayer
 • Ing. Ľubomír Moravčík, PhD.
 • Ing. Hana Jurkovičová, PhD.