Spravodajca pre HR manažérov a personalistov

Web: https://onnhr.dashofer.sk/

Odborný online časopis, ktorý prináša zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia ľudských zdrojov. Prínosom pre každodennú prax je sledovanie aktuálnych trendov a vývoja situácie v oblasti HR. Dočítate sa aj o dôležitých legislatívnych zmenách z pracovnoprávnej oblasti. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • aktuálne informácie a najnovšie trendy z oblasti HR,
 • odborné články, rady z praxe, legislatívne zmeny,
 • odborné odpovede na otázky samotných čitateľov.
Input:

Ročné predplatné online časopisu Spravodajca pre HR manažérov a personalistov
(144 € bez DPH)

Obsah

V online časopise nájdete:

 • Personálny marketing
 • Hodnotenie, odmeňovanie, mzdy
 • Rozvoj, vzdelávanie, motivácia
 • Firemná kultúra
 • Interná komunikácia
 • Organizácia pracovnej činnosti
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Pracovné právo

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • PhDr. Eliška Záležáková, PhD.
 • doc. Ing. Nadežda Jankelová
 • PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
 • Ing. Rudolf Gálik, CSc.
 • doc. Ing. Marta Matulčíková
 • Mgr. Dominika Vargová