Spravodajca pre HR manažérov a personalistov

Web: https://onnhr.dashofer.sk/

Odborný online časopis, ktorý prináša zaujímavé a aktuálne témy pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia ľudských zdrojov. Prínosom pre každodennú prax je sledovanie aktuálnych trendov a vývoja situácie v oblasti HR. Dočítate sa aj o dôležitých legislatívnych zmenách z pracovnoprávnej oblasti. Online časopis je mesačník.


V online časopise nájdete:

 • aktuálne informácie a najnovšie trendy z oblasti HR,
 • odborné články, rady z praxe, legislatívne zmeny,
 • odborné odpovede na otázky samotných čitateľov.
Input:

Ročné predplatné online časopisu Spravodajca pre HR manažérov a personalistov
(144 € bez DPH)

Obsah

V online časopise nájdete:

 • Personálny marketing
 • Hodnotenie, odmeňovanie, mzdy
 • Rozvoj, vzdelávanie, motivácia
 • Firemná kultúra
 • Interná komunikácia
 • Organizácia pracovnej činnosti
 • Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • Pracovné právo

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

PhDr. Eliška Záležáková, PhD.

doc. Ing. Nadežda Jankelová

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Ing. Rudolf Gálik, CSc.

doc. Ing. Marta Matulčíková

Mgr. Dominika Vargová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 19.8.2019
Miesto: Bratislava