Konferencia:
Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-15.00

Téma

Konferencia Vám poskytne prehľad o zmenách v odpadoch po 1.1.2020, o zmenách v nakladaní s odpadmi, sankciách a kontrolách. Na Vaše otázky bude odpovedať odborník Ing. Peter Gallovič a hlavná inšpektorka SIŽP Ing. Jarmila Ďurďovičová.

termín

Najbližší termín: 11.2.2020

Program konferencie - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Program konferencie aktuálne pripravujeme s lektormi. Mená lektorov a program konferencie budú v najbližšom čase zverejnené na stránke.

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Popis

Konferencia venovaná problematike odpadového hospodárstva poskytne účastníkom dôležité informácie o aktuálnom stave odpadového hospodárstva a zmenách platných pre rok 2020. Zároveň sa dozviete o kontrolnej činnosti inšpekcie odpadového hospodárstva.

Viete aké máte práva a povinnosti, ako prebiehajú kontroly a aké sú najčastejšie problémy v praxi?

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1. 1. 2020 uložená pokuta až do výšky 250 000 EUR?

Počas konferencie ponúkame dostatočný priestor na Vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

pôvodcom odpadov, firmám, ktoré nakladajú s odpadmi, výrobcom, ktorí uvádzajú na trh vyhradené produkty (obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, vozidlá, pneumatiky), mestám a obciam, všetkým záujemcom o problematiku.

Lektori - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Časový harmonogram - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Termíny a prihlásenie - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 11.2.2020
  • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly

Video

Konferencia Enviro v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Odpady po 1.1.2020 - Nakladanie s odpadmi, zmeny v legislatíve, kontroly