Seminár:
Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 24.4.2019
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : 24.4.2019, Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení.
 • Osobitosti pri odmeňovaní pedagogických zamestnancov.
 • Zákon č. 553/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Katalóg pracovných činností vo výkone práve vo verejnom záujme.
 • Zaraďovanie zamestnancov do platových tried.
 • Pracovné náplne nepedagogických zamestnancov ako podklad pre zaradenie.
 • Pracovné náplne pedagogických zamestnancov.
 • Prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Personalisti, mzdári, personálni manažéri a manažéri všetkých úrovní riadenia.

Lektor - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Mgr. Hilda Dudáková

Mgr. Hilda Dudáková

Časový harmonogram - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break


Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.4.2019
 • Mgr. Hilda Dudáková
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 24.9.2019
 • Mgr. Hilda Dudáková
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.