Seminár:
Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 4.11.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

 • Legislatívna úprava splatnej a odloženej dane z príjmov a ich vzájomný vzťah.
 • Vymedzenie odloženej dane z príjmov a jej význam v účtovníctve.
 • Charakter rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku alebo záväzkov a ich daňovou základňou.
 • Vybrané dôvody vzniku rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku alebo záväzkov a ich daňovou základňou z pohľadu zákona o dani z príjmov.
 • Odpočítateľné dočasné rozdiely.
 • Zdaniteľné dočasné rozdiely.
 • Dôvody vzniku dočasných rozdielov v príkladoch.
 • Spôsob výpočtu odloženej dane z príjmov.
 • Účtovanie odloženej dane z príjmov (výsledkovo a súvahovo).
 • Odložená daň z príjmov v praktických príkladoch
 • Vykazovanie odloženej dane so zameraním na Poznámky.
 • Príklad na vykazovanie odloženej dane z príjmov.
 • Odpovede na Vaše konkrétne otázky v rámci diskusie.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Lektor poukáže na správne zaúčtovanie a vykázanie odloženej dane v účtovnej závierke podnikateľského subjektu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Manažéri a účtovníci spoločností, ktoré musia mať účtovnú závierku overenú audítorom, t.j. akciové spoločnosti a obchodné spoločnosti, ktoré splnili veľkostné kritériá pre audit a ostatné obchodné spoločnosti, ktoré účtujú o odloženej dani dobrovoľne.

Lektor - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Referencie - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

"Seminár bol poňatý v celej svojej obsahovej šírke, so všetkými súvislosťami. Téma vždy zaujímavá a veľmi potrebná." NESS Slovensko, a.s.

"Zúčastnila som sa na viacerých seminároch s prednášajúcim p. Tužinským. Vysoko hodnotím jeho odbornosť, znalosť detailov a priateľské vystupovanie!" NESS Slovensko, a.s.

"Som spokojná, lektor odborne spôsobilý, podanie zaujímavé, celkovo som ho vnímala ako ústretového v rámci podania témy." TOPAZ LGP, s.r.o.

Časový harmonogram - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 4.11.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 4.11.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.