Verejná správa online

Web: https://www.vsonline.sk/

Odborný portál je rozsiahla databáza odborných textov, ktoré sú určené orgánom verejnej správy, obciam, VÚC, rozpočtovým, príspevkovým a neziskovým organizáciám. Základom portálu je približne 4 500 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. rôzne vzory tlačív a formulárov, mzdové tabuľky, daňový kalendár, cestovné náhrady, kurzy mien, sadzby NBS, adresár úradov.


 • Obsah odborného portálu tvorí približne 4 500 odborných článkov na témy účtovníctva a daní, verejného obstarávania, eurofondov, personalistiky až po témy stavebníctva a ochrany životného prostredia.
 • Každý mesiac pribudne do portálu 20 – 25 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných pre účtovníkov, mzdových účtovníkov, starostov.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné modulu Verejná správa online profi
(396 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Verejná správa online profi plus
(528 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Verejná správa online profi plus & Komentáre
(774 € bez DPH)

Obsah

 • Účtovníctvo
 • Smernice
 • Verejné obstarávanie
 • Štátna správa a samospráva
 • Školstvo
 • Dane
 • Mzdové účtovníctvo

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Ingrid Šabíková
 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA
 • Ing. Ladislav Zakhar, PhD.
 • Ing. Jana Hvojníková
 • Ing. Ľubica Gavenčiaková
 • Ing. Bibiana Jobbágyová
 • Ing. Michaela Vidová
 • Mgr. Jana Takáčová
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Ing. Ingrid Konečná Veverková
 • JUDr. Renáta Považanová
 • Ing. Mária Pročková
 • Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Peter Kondáš