SZČO portál

Web: https://www.szcoportal.sk/

Odborný portál obsahuje rozsiahlu databázu odborných daňových a účtovných riešení pre živnostníkov a iné SZČO. Základom portálu je viac ako 3 200 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. adresár úradov, daňový kalendár, cestovné náhrady, informácie o možnostiach založenia, zmeny, prerušenia či ukončenia živnosti, ako aj odvodové a daňové povinnosti.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 3 200 odborných dokumentov s témami, ktoré sú dôležité pre živnostníkov.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 20 – 30 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu adresár úradov, formuláre potrebné k založeniu živnosti, daňový kalendár a mnohé ďalšie informácie potrebné pre úspešné fungovanie vašej živnosti.
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.

Môžete si vybrať zo 4 modulov, viac informácií o nich nájdete v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu SZČO Mini
(102 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu SZČO Profi
(168 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu SZČO Profi plus
(222 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu SZČO Profi komplet
(234 € bez DPH)

Obsah

 • Účtovníctvo – komplexné informácie týkajúce sa účtovníctva, so zameraním na jednoduché účtovníctvo a vždy nové témy a aktuálne znenia právnych predpisov.

 • Dane -prehľadne a detailne spracované témy, ktoré Vás informujú o aktuálnom dianí v legislatíve.
 • Odvody – komplexne spracované informácie zameriavajúce sa na odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.
 • Rady a tipy – komplexne, prakticky a zrozumiteľne spracovaná problematika týkajúca sa rád, návodov, tipov a odporúčaní pre živnostníkov a iné SZČO.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi - ucelený súbor informácií potrebných pre správne plnenie povinností zamestnávateľov z hľadiska BOZP.
 • Personalistika a mzdy - súhrnný prehľad o problematike pracovného práva, daní z príjmov, poistných a dávkových vzťahov a cestovných náhrad vo forme riešení konkrétnych situácií a prípadov z každodennej praxe prostredníctvom teoretického zosumarizovania daného problému a vysvetlenia na praktických príkladoch.

Modul SZČO Mini obsahuje:

 • Základné denné spravodajstvo pre SZČO (daňové a účtovné)
 • Právne predpisy z oblasti daní, účtovníctva, miezd

Modul SZČO Profi obsahuje:

 • Základné denné spravodajstvo pre SZČO (daňové a účtovné)
 • Právne predpisy z oblasti daní, účtovníctva, miezd
 • Bezplatný odpovedný servis

Modul SZČO Profi plus obsahuje:

 • Základné denné spravodajstvo pre SZČO (daňové a účtovné)
 • Právne predpisy z oblasti daní, účtovníctva, miezd
 • Bezplatný odpovedný servis
 • Videosemináre
 • Certifikát celoživotného vzdelávania účtovníka

Modul SZČO Profi komplet obsahuje:

 • Základné denné spravodajstvo pre SZČO (daňové a účtovné)
 • Právne predpisy z oblasti daní, účtovníctva, miezd
 • Bezplatný odpovedný servis
 • Videosemináre
 • Certifikát celoživotného vzdelávania účtovníka
 • Databáza právnych vzorov
 • Kalendár povinností
 • Report DPH
 • Upozorňovanie na dôležité termíny prostredníctvom SMS

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • prof. Ing. Anna Baštincová
 • CSc. Mgr. Zuzana Földesová Motajová
 • Ing. Valéria Jarinkovičová
 • Ing. Anna Jurišová
 • Ing. Viera Kaletová
 • Ing. Júlia Kasalová
 • Ing. Tatjana Pecháčová
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Marcela Prajová
 • Ing. Ľudmila Hámošová
 • Zuzana Bartová
 • Ing. Ján Mintál
 • Ing. Ivana Redekyová
 • Ing. Antónia Parajková
 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Jozef Pohlod
 • Ing. Dušan Dobšovič
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • JUDr. Alena Zuziková
 • Ing. Zdenka Kováčová
 • Ing. Dana Slivková
 • Mgr. Dana Hrušková
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Marta Mrvová
 • Ing. Peter Horniaček