Stavebný portál

Web: https://www.stavebnyportal.sk/

Stavebný portál je databáza odborných textov pokrývajúcich celú oblasť stavebníctva a architektúry. Texty na portáli pokrývajú témy od návrhu a projektu stavieb, cez ich realizáciu (vrátane technických zariadení budov, dozorných činností a stavebno-technických požiadaviek) až po kolaudáciu a odovzdanie stavby. Tiež sa zaoberajú novorealizovanými stavbami, novými trendami a technologickými postupmi.


 • Obsah portálu tvorí viac ako 900 odborných článkov z oblasti projektovania, realizácie a manažmentu stavebných činností.
 • Každý mesiac pribudne do portálu 10 – 15 nových odborných článkov.
 • Odborný portál zároveň obsahuje kompletný zoznam súvisiacich právnych predpisov.
 • Za pomoci využitia editovateľných vzorov a tlačív umožňuje výrazné uľahčenie práce pri vypĺňaní žiadostí a formulárov.
 • Spolu s portálom ako zákazník navyše získate možnosť zviditeľnenia sa v katalógu firiem.
 • Súčasťou ročného predplatného je aj bezplatný odpovedný servis.
Input:

Ročné predplatné modulu Stavebný portál profi
(270 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Stavebný portál profi plus
(396 € bez DPH)

Obsah

 • Stavebná legislatíva a normy
 • Projektovanie a architektúra
 • Kalkulácia cien a rozpočty
 • Súťaže
 • Stavebné materiály a výrobky
 • Stavebné práce
 • Energetická efektívnosť
 • Dozorná činnosť
 • Stavebné konštrukčné detaily

Modul Stavebný portál profi obsahuje:

 • viac ako 1 700 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme stavebníctvo - všetko od návrhu až po odovzdanie stavby,
 • právne predpisy,
 • bezplatný odpovedný servis.

Modul Stavebný portál profi plus obsahuje:

 • viac ako 3 890 odborných dokumentov, ktoré sa venujú téme stavebníctvo - všetko od návrhu až po odovzdanie stavby - slovenské a české odborné články,
 • komentár k Stavebnému zákonu
 • videosemináre,
 • právne predpisy,
 • bezplatný odpovedný servis.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Pavel Adamík
 • Ing. Helena Ellingerová, PhD.
 • Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
 • Ing. Vasil Ivanov, PhD.
 • Ing. Ružena Ivanová, PhD.
 • Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD.
 • Ing. Rastislav Menďan, PhD.
 • Ing. Viera Rajprichová,
 • Doc. Ing. arch. Mária Samová,
 • PhD., JUDr. Gabriela Semančíková,
 • LL.M., MBA, Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.