Škola efektívne

Web: https://www.skolaefektivne.sk/

Ide o najväčšiu databázu odborných textov pre efektívne riadenie školy. Základom portálu je viac ako 3 550 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov a množstvo praktických informácií ako napr. prehľad platových taríf, školský kalendár, daňový kalendár či adresáre úradov.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 3 550 odborných článkov na témy, ktoré zabezpečia úspešné riadenie školy.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 10 – 15 nových garantovaných článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu vzory zmlúv, formulárov a žiadostí potrebných na zabezpečenie efektívneho fungovania každého oddelenia vašej školy (napr.: editovateľné tlačivá, prehľady mzdových hodnôt, prehľady platových taríf a iné).
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
 • Portál je doplnený o informácie potrebné k ochrane osobných údajov (GDPR) na školách.

Môžete si vybrať zo 4 modulov, viac informácií o nich nájdete v časti OBSAH.

Input:

Ročné predplatné modulu Škola efektívne mini
(108 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Škola efektívne profi
(168 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu Škola efektívne profi plus
(204 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu škola efektívne extra
(264 € bez DPH)

Obsah

 • Pedagogická činnosť – spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom
 • Organizácia a riadenie
 • Financovanie
 • Interné smernice (smernice z oblasti školstva, účtovníctva, pracovného práva, BOZP a OPP)
 • Účtovníctvo a mzdy
 • Pracovné právo
 • BOZP
 • Environmentalistika
 • Legislatíva

Modul Škola efektívne Extra obsahuje:

 • viac ako 3 450 odborných článkov ktoré rozoberajú nielen legislatívne zmeny, účtovníctvo, BOZP, ale aj úspešné nakladanie s rozpočtom, financovanie a riadenie školy spolu so všetkými potrebnými internými smernicami,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • videosemináre na témy: pedagogika, počítače, pracovné právo, verejné obstarávanie,
 • Testovanie 9

Modul Škola efektívne Profi plus obsahuje:

 • viac ako 3 450 odborných článkov ktoré rozoberajú nielen legislatívne zmeny, účtovníctvo, BOZP, ale aj úspešné nakladanie s rozpočtom, financovanie a riadenie školy spolu so všetkými potrebnými internými smernicami,
 • bezplatný odpovedný servis,
 • videosemináre na témy: pedagogika, počítače, pracovné právo, verejné obstarávanie.

Modul Škola efektívne Profi obsahuje:

 • viac ako 3 450 odborných článkov ktoré rozoberajú nielen legislatívne zmeny, účtovníctvo, BOZP, ale aj úspešné nakladanie s rozpočtom, financovanie a riadenie školy spolu so všetkými potrebnými internými smernicami,
 • bezplatný odpovedný servis,

Modul Škola efektívne Mini obsahuje:

 • základné spravodajsto pre školy a archív spravodajstva - každý týždeň min. 3 aktuality ,
 • pravidelné informačné emailové noviny,
 • právne predpisy s dennou aktualizáciou.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Jarmila Belešová
 • JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
 • JUDr. Simona Laktišová
 • Paedr. Rozália Bezáková
 • Mgr. Magdaléna Bugáňová
 • PhDr. Helena Mochnáčová
 • Ing. Miriam Majorová
 • Ing. Terézia Urbanová
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman
 • PhD. Ing, Miroslav Mačuha
 • Ing. Ľuboslava Minková
 • JUDr. Janka Zamboriová
 • Ing. Jolana Strýčková
 • Ing. Dagmar Piršelová
 • Ing. Anna Križanová
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • PhDr. Eliška Záležáková
 • PhD. doc. Ing. Nadežda Jankelová
 • doc. Ing. Marta Matulčíková