Seminár:
Ochrana súkromia v digitálnom svete

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Ochrana súkromia v digitálnom svete zahŕňa širokú oblasť právnych vzťahov. Nepatrí tu len ochrana osobných údajov v zmysle nového predpisu GDPR, ale aj ochrana neosobných údajov, ochrana obchodného tajomstva a know-how a ochrana súkromia v domácnosti a na pracovisku.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 1
Najbližší termín: 24.9.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Ochrana súkromia v digitálnom svete

 • Ochrana osobných údajov
  • GDPR - základné zásady, právne základy, práva dotknutých osôb, ohlasovanie incidentov, zodpovedná osoba
  • kamerové systémy – podmienky ich zavedenia a prevádzkovania; monitorovanie verejne dostupných priestorov, monitorovanie vnútorných priestorov
  • GPS systémy - podmienky ich zavedenia a prevádzkovania
 • Ochrana súkromia v elektronických komunikáciách
  • smernica a nariadenie e-privacy
  • marketing realizovaný prostredníctvom elektronickej komunikácie
  • používanie cookies
  • súkromie a využívanie sociálnych sietí
 • Voľný tok neosobných údajov
  • nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov
  • voľný pohyb údajov, dostupnosť pre príslušné orgány, prenos údajov
 • Ochrana know-how a obchodného tajomstva
  • získanie, využitie a sprístupnenie obchodného tajomstva
  • opatrenia, postupy a prostriedky nápravy
  • sankcie
 • Dohody o mlčanlivosti
  • v ktorých prípadoch ich uzatvoriť
  • čo majú obsahovať
  • aké údaje je možné chrániť
 • Ochrana súkromia na pracovisku
  • monitorovanie zamestnancov prostredníctvom kamerového systému
  • monitorovanie emailov
  • iné formy monitorovania
 • Technická stránka ochrany súkromia
  • šifrovanie koncových zariadení
  • šifrovanie komunikácie
  • fyzická ochrana dôverných informácií
 • diskusia, otázky, podnety

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Ochrana súkromia zahŕňa širokú oblasť právnych vzťahov. Nepatrí tu len ochrana osobných údajov v zmysle nového predpisu GDPR, ale aj ochrana neosobných údajov, ochrana obchodného tajomstva a know-how a ochrana súkromia v domácnosti a na pracovisku.

V novej „digitálnej“ dobe je potrebné na jednej strane súkromie ešte viac chrániť. Zároveň je potrebné dodržiavať veľké množstvo osobitných predpisov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana súkromia v digitálnom svete

konateľom, majiteľom, manažérom

Lektor - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Mgr. Zuzana Motúzová

Mgr. Zuzana Motúzová

Ako advokát pôsobí v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a obchodného práva. Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, kde sa začína jej záujem o počítačové právo. Ako právnik sa zaujíma o technológie a svoje poznatky a znalosti z oblasti IT procesov aplikuje na zmluvné vzťahy.

Zameriava sa na progresívne metódy riešenia obchodných vzťahov v oblasti informačných technológií, najmä na problematiku zmlúv a obchodných rokovaní. Jej hlavnou metódou je hľadanie najlepších právnych a zároveň obchodných riešení problémov klientov a aplikácia win - win riešení.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

JUDr. Pavel Lacko LL.M.

Pôsobí ako advokát, je predsedom občianskeho združenia Spoločnosť na podporu rozhodcovského konania. Zároveň pôsobí ako externý lektor zastrešujúci problematiku medzinárodného práva súkromného a medzinárodnej arbitráže. Vo svojej odbornej praxi sa okrem toho zameriava na medzinárodné právo súkromné, rozhodcovské konanie, právo duševného vlastníctva a ochranu osobných údajov.

Časový harmonogram - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Termíny a prihlásenie - Ochrana súkromia v digitálnom svete

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.9.2020
 • Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M.
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.