Seminár:
Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Z dielne Európskej únie vyšlo Nariadenie ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Nerešpektovanie nových pravidiel je sankcionované až do výšky 20 mil. Eur alebo 4% obratu zamestnávateľa.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

Zmeny od 25.5.2018 v právnej úprave:

 • povinné písomné posúdenie zamestnávateľa
 • monitorovanie zamestnancov
 • súhlas zamestnanca
 • zmluva medzi zamestnávateľom a externými subjektmi napr. externý účtovník
 • informačná povinnosť zamestnávateľa
 • spracúvanie osobných údajov na základe zákona
 • bezpečnostné opatrenia zamestnávateľa
 • písomné poverenia oprávnených osôb
 • zodpovedná osoba
 • záznamy o spracovateľských činnostiach zamestnancov
 • dodatky k existujúcim obchodným zmluvám
 • kódexy správania a certifikácie
 • uchovávanie osobných údajov
 • pokuty a ich minimálna výška

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Vedeli ste, že ochranu osobných údajov musíte dodržiavať aj vo vzťahu k Vašim zamestnancom? Aj monitorovanie zamestnancov na pracovisku podlieha prísnym pravidlám nového GDPR. Na našom seminári získate praktické rady a odporúčania k prijatiu a vypracovaniu potrebnej dokumentácie tak, aby ste sa vyhli pokutám, ktoré Vám hrozia podľa nového nariadenia GDPR a to až do výšky 4% obratu Vašej spoločnosti.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

personalistom, vedúcim zamestnancom, manažérom, podnikovým právnikom, ktorí sa zaoberajú problematikou v oblasti ľudských zdrojov a pod.

Lektor - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Lektor pôsobí o roku 2013 v Advokátskej kancelárii BÁNOS s.r.o., kde sa od prijatia pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, venuje problematike tejto agendy. Za tieto roky pôsobenia pri ochrane osobných údajov poskytol viac ako 300 právnych riešení ochrany osobných údajov pre firmy, nemocnice, živnostníkov, školy, obce a pod. V roku 2016 úspešne absolvoval skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov na výkon funkcie zodpovednej osoby k OOÚ a taktiež získal osvedčenie bezpečnostného technika v zmysle zákona o BOZP.

Okrem vykonávania činnosti v advokácii, zastupovania klientov pre súdmi, Úradom na ochranu osobných údajov a inými štátnymi inštitúciami, sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti.

Je autorom mnohých vedeckých článkov publikovaných v odborných časopisoch. Prednáša najmä problematiku pracovného práva, BOZP, OOÚ a práva e-shopov. Na štátnej jazykovej škole študoval anglický a francúzsky jazyk, v roku 2011 úspešne absolvoval Štátnu skúšku - Certificate of foreign language skills in EUROPEAN LAW a v roku 2012 Štátnu jazykovú skúšku z Anglického jazyka.

Časový harmonogram - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

Termíny a prihlásenie - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa zamestnancov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.