Seminár:
Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť učastníkom základnú orientáciu v obchodnom práve s ktorým prichádzajú každodenne do kontaktu pri svojom podnikaní. Základnými oblasťami seminára sú obchodné spoločnosti a obchodnoprávne zmluvy.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

 • Druhy obchodných spoločností
 • Orgány obchodných spoločností (kto môže konať za obchodnú spoločnosť?)
 • Uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka alebo podľa Obchodného zákonníka?
 • Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 • Zánik záväzku (zmluvy)
 • Vybrané zmluvné typy podľa Obchodného zákonníka:
  • kúpna zmluva
  • zmluva o dielo
  • zmluva o kúpe prenajatej veci
  • zmluva o úvere
  • mandátna zmluva
  • zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár Obchodné právo nielen pre podnikateľov je zameraný na získanie základnej orientácie v problematike obchodných spoločností a ich orgánov. Venovať sa budeme vysvetleniu dualizmu súkromného práva, keď úprava niektorých zmluvných typov je obsiahnutá tak v Občianskom ako aj v Obchodnom zákonníku.  Mnohokrát si ani neuvedomujeme, že uzatvárame zmluvu. Častou realitou je aj porušovanie zmlúv, pričom zmluvné strany si často nie sú vedomé právnych následkov. Povieme si aj o spôsoboch zániku záväzku (zmluvy). Rozoberieme si najviac používané zmluvné typy so zameraním na práva a povinnosti z nich vyplývajúce.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

štatutárom firiem (konateľom, členom predstavenstva), manažérom, zamestnancom, ktorí majú na starosti prípravu zmlúv, samostatne zárobkovým činným osobám

Lektor - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

JUDr. Jaroslav Kuchár LLM

Po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí od roku 2004 v Bratislave. V súčasnosti pracuje v renomovanej slovenskej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa venuje právnemu zastupovaniu klientov v súdnych konaniach (najmä ochrana osobnosti, spory vyplývajúce zo záväzkovoprávnych vzťahov, správne súdnictvo), a správnymi orgánmi, ako aj obhajobe v trestnom konaní. Okrem toho vypracúva a kontroluje rôzne typy zmlúv pre fyzické aj právnicke osoby. Bol členom právneho tímu pre reformu verejnej správy tzv. ESO (efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa). Má bohaté lektorské skúsenosti z akademickej pôdy, ale posledné roky sa zamierava na odborné špecializované vzdelávanie.

Časový harmonogram - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Termíny a prihlásenie - Obchodné právo nielen pre podnikateľov

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.