O senioroch

Web: https://www.osenioroch.sk/

Odborný portál O senioroch prináša aktuálne, zaručené a overené informácie, ktoré sú potrebné k vedeniu seniorského či ošetrovateľského domu. Obsahuje informácie týkajúce sa zdravia, financovania a komunikácie s klientom. Viac ako 2700 článkov v slovenskom a českom jazyku zabezpečujú kvalitu odborného portálu. 


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 2700 odborných článkov na tému starostlivosti o seniorov. 
 • Prečítať si môžete články z oblasti manažmentu, financií, účtovníctva, daní, práva, verejného obstarávania či zdravia, alebo dôchodkov a komunikácie s klientom.  
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv a formulárov, ktoré sa týkajú Vašej práce v ošetrovateľských, seniorských domoch či nemocniciach. 
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu.
Input:

Ročné predplatné modulu O senioroch
(222 € bez DPH)

Ročné predplatné modulu O senioroch profi plus
(282 € bez DPH)

Obsah

Manažment

- Financovanie

- Dane 

- Účtovníctvo

- Pracovné právo

- BOZP a PO

- Verejné obstarávanie

 

Zdravie

- Choroby staroby

- Starostlivosť o seniorov

- Ošetrovateľstvo

- Ergoterapia

 

Klienti

- Dôchodky

- Komunikácia s pacientom

 

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Martina Jenčová
 • JUDr. Juraj Mezei, PhD.
 • JUDr. Alexander Škrinár, CSc.
 • Ing. Štefan Fabian PhD.
 • Ing. Jozef Mikula PhD.
 • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
 • PhDr. Iveta Ondriová PhD.
 • Ing. Jarmila Dučaiová
 • Mgr. Blažena Litvínová
 • PhDr. Diana Kvasnicová