Tlačená príručka

Nový občiansky zákonník 89/2012 Sb. - aktuálne úplné znenie 2019

Formát: A4, Počet zložiek: 0

V minulom roku nadobudli účinnosť tri novely nového občianskeho zákonníka. Nový občiansky zákonník č. 89/2012 Sb. priniesol zásadnú zmenu v oblasti práva ČRNahradil občiansky zákonník vydaný v roku 1964, ale i ďalšie zákony. Zároveň ide o jeden z najrozsiahlejších zákonov v ČR - má 3 086 paragrafov. Zabezpečte si jeho aktuálne a úplné znenie.

Výhody spracovania:

  • Záruka zhodného textu ako v Sbírce zákonů
  • Pohodlné listovanie vďaka krúžkovej väzbe
  • Prehľadný formát A4
  • Jednoduchá orientácia - ľahko nájdete časti, hlavy i skupiny paragrafov

Publikácia je v češtine.

Obsah

Obsah je presne daný právnym stavom v ČR. Všetkých jeho 3 086 paragrafov (4 nové paragrafy nadobudli účinnosť 1. 7. 2018 a jeden 1. 12. 2018) sú 100% rovnaké ako v Sbírce zákonů (vrátane noviel). Samozrejme sa jedná o aktuálne a úplné znenie.

Zoznam autorov

Autori sú zákonodarcovia od vlády cez parlament až po prezidenta ČR. Občiansky zákonník vznikal niekoľko rokov a podieľali sa na ňom stovky odborníkov z praxe i teoretikov na české a zahraničné právo.

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk