Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. v Českej republike

Pozor! 1. januára 2018 nadobudli účinnosť dve novely nového občianskeho zákonníka v ČR! Všetky zmeny sú v brožúre zapracované!

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. priniesol zásadnú zmenu do práva ČR! Nahradil občiansky zákonník vydaný v roku 1964, ale i ďalšie zákony. Zároveň sa jedná o jeden z najrozsiahlejších zákonov v ČR - má 3081 paragrafov. Zabezpečte si jeho zaručene aktuálne úplné znenie!


Výhody spracovania:

  • Záruka naprosto zhodného textu ako v Sbírce zákonů!
  • Kvalitná tlač na bielenom papieri
  • Pohodlné listovanie vďaka krúžkovej väzbe
  • Prehľadný formát A4
  • Tlačená podoba zaisťuje príjemné prehliadanie

Ľahká orientácia – ľahko nájdete časti, hlavy i skupiny.

Input:

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.:

15 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

Obsah je presne daný právnym stavom v ČR. Všetkých jeho 3081 paragrafov je 100% rovnakých ako v Sbírce zákonů. Samozrejme sa jedná o aktuálne úplné znenie.

Autori

Autori sú zákonodarci v ČR, od parlamentu až po Prezidenta ČR.

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava