Seminár:
Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 249 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Od 1.1. 2019  dochádza k zavedeniu nového štandardu IFRS 16 leasingy, čím dochádza k novému spôsobu vykazovania operatívneho nájmu.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 3
Najbližší termín: 5.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

 • teoretická časť 
  • identifikovanie leasingu   
  • implicitná úroková miera leasingu 
  • prírastková úroková sadzba pôžičky nájomcu
  • výnimky krátkodobý leasing a leasing, pri ktorých má podkladové aktívum nízku hodnotu    
  • vykazovanie a zverejňovnie
 • príklady

Leasing u nájomcu

 •  identifikovanie leasingu 
 • identifikované aktívum
 • uplatňovanie na porfolio
 • kombinácia zmlúv
 • oddeľovanie zložiek leasingovej zmluvy
 • doba leasingu
 • vykazovanie leasingu u nájomcu- aktívum s právom na úžívanie a leasingový záväzok
 • variabilné a fixné platby 

 Leasing u prenajímateľa

 • klasifikácia leasingu 
 •  finančný leasing a operatívny leasing u prenajímateľa

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Počas seminára získate prehľad o najnovších zmenách v štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť praktické poznatky z problematiky medzinárodných účtovných štandardov, ako aj tým, ktorí sa chcú zdokonaliť a získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch

Lektor - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Časový harmonogram - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Termíny a prihlásenie - Nový IFRS 16 - Medzinárodný účtovný štandard pre lízing v praktických príkladoch

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 5.11.2019
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249 EUR + DPH
Input:
 • 18.2.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249 EUR + DPH
Input:
 • 12.5.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 249 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.