Neziskové organizácie

Web: https://www.neziskoveorganizacie.sk/

Odborný portál má denne aktualizovanú online databázu odborných textov, v ktorých nájdete všetko podstatné z legislatívy, financovania a účtovníctva organizácií neziskového sektora. Základom portálu je viac ako 1 170 odborných článkov, plné znenia aktuálnych právnych predpisov vrátane postupov účtovania a editovateľných tlačív na stiahnutie a množstvo ďalších praktických informácií ako napr. cestovné náhrady.


 • Obsah odborného portálu tvorí viac ako 1170 odborných článkov súvisiacich s problematikou organizácií neziskového sektora.
 • Každý mesiac pribudne do odborného portálu 5 – 10 nových článkov.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť článkov -  v opačnom prípade vám vrátime peniaze.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • Nájdete tu editovateľné vzory zmlúv, tlačív a formulárov,
 • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné modulu Neziskové organizácie
(168 € bez DPH)

Obsah

 • Legislatíva
 • Účtovníctvo neziskových organizácií
 • Financovanie neziskových organizácií
 • Postupy účtovania
 • Editovateľné tlačivá
 • Realizácia projektov z eurofondov

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • Ing. Štefan Fabian, PhD.
 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Zuzana Brindzová, PhD.
 • Ing. Lucia Kašiarová, ACCA
 • Ing. Jana Vršková
 • Ing. Iveta Harušťáková
 • Ing. Ingrid Šabíková, PhD.
 • Ing. Branislav Zigo
 • Mgr. Jana Takáčová
 • Mgr. Simona Laktišová
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA
 • Ing. Ingrid Šalkovičová
 • Ing. Michaela Vidová
 • Mgr. Jana Uhrinová