Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie

Web: https://nehnutelnosti.dashofer.sk/

Online kniha je komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov. Je určená tak vlastníkom ako i nájomcom, prenajímateľom, správcom, bytovým družstvám.


 • Online kniha je komplexným spracovaním problematiky nehnuteľností z pohľadu bytových a nebytových priestorov.
 • Okrem toho sa zoznámite s vysvetleniami a odporúčaniami ako postupovať  pri práci v problematike nehnuteľností.
 • Jej obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
 • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
 • K práci Vám pomôžu rady a tipy z praxe autorského kolektívu či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy
(246 € bez DPH)

Obsah

 • Aktuálne informácie
 • Vlastníctvo nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
 • Nájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
 • Správa a prevádzka bytových domov
 • Opravy a obnova bytových domov
 • Daňové aspekty
 • Účtovné aspekty
 • Bytové družstvá

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

 • JUDr. Július Fíger – vedúci autor príručky
 • Mgr. Mária Genzorová
 • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
 • JUDr. Lucia Danišovičová
 • JUDr. Martin Priecel
 • JUDr. Jana Polakovičová
 • Ing. Peter Pittner
 • Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 • JUDr. Mária Malíková
 • Ing. Jana Vršková
 • JUDr. Alena Kseňáková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 20.11.2018
Miesto: Bratislava