Potraviny - Legislatíva a prax potravín

Web: https://potraviny.dashofer.sk/

Online časopis je odborný štvrťročník zameraný na bezpečnosť a legislatívu v oblasti potravín. Je určený všetkým, ktorí hľadajú odborné odpovede na túto oblasť v praxi.


K predplatnému časopisu je bezplatný odpovedný servis.

Input:

Ročné predplatné online časopisu:
(48 € bez DPH)

Obsah

 • Legislatívne zmeny pre oblasť potravín
 • BOZP
 • Hygiena
 • Pracovná zdravotná služba
 • Legislatíva z oblasti potravín
 • Výkon úradnej kontroly potravín orgánov verejného zdravotníctva
 • Predaj potravín na diaľku
 • Legislatíva vs konkurencieschopnosť slovenských spracovateľov mäsa
 • Legislatívne opatrenia a zmeny v pekárenskom odbore
 • Úradné kontroly potravín v judikatúre Najvyššieho súdu SR
 • Označovanie krajiny pôvodu základnej zložky potraviny
 • Dosledovateľnosť pôvodu potravín
 • Označovanie potravín
 • Dovoz a vývoz potravín
 • Colný sklad pre potraviny
 • EU nariadenia pre oblasť potravín

Autori

Kolektív autorov