Nakladanie s elektroodpadom a elektrozariadeniami v roku 2019

Tlačená publikácia obsahuje odborné informácie pre spracovateľov elektroodpadu.


Dozviete sa, aké sú sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom, všetko o povinnostiach výrobcov elektrozariadení a dôležité informácie týkajúce sa spätného odberu elektrozariadení a oddeleného zberu elektroodpadu.

Input:

Nakladanie s elektroodpadom a elektrozariadeniami v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Spracovateľ elektroodpadu
  • Sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom
  • Povinnosti výrobcu elektrozariadení
  • Hlásenia výrobcu elektrozariadení
  • Výrobca elektrozariadení
  • Povinnosti spracovateľa elektroodpadu
  • Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu – spôsoby nakladania

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.