Seminár:
Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 140 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.30

Téma

Seminár Vás oboznámi s najdôležitejšími zmenami v prácovnoprávnej oblasti pre rok 2019.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 3
Najbližší termín: 26.2.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

 • Pripravované zmeny peňažného plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a zmeny v ochrane zamestnancov-oznamovateľov protispoločenskej činnosti,
 • Novela zákona o službách zamestnanosti a ZP – nahlasovanie voľných pracovných miest, mlčanlivosť o mzde zamestnancom,
 • Novela ZP – príspevok na rekreáciu a s tým súvisiace novely zákona o sociálnom fonde a o dani z príjmov,
 • Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní a oznámenia o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa,
 • Ďalšie novely ZP a pracovnoprávnych predpisov pre rok 2019 /mzdové zvýhodnenia, príplatky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dovolenková a vianočná mzda/

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Na tomto školení Vám odborníčka z praxe zodpovie všetky otázky týkajúce sa zmien v Zákonníku práce a nevyhne sa ani téme príspevku na rekreáciu a ďalším novinkám. Priestor na diskusiu je samozrejmosťou.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

mzdárom, personalistom, konateľom, riaditeľom, majiteľom

Lektor - Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie zmeny v pracovnoprávnej oblasti pre rok 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 26.2.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 140 EUR + DPH
Input:
 • 2.6.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 140 EUR + DPH
Input:
 • 28.9.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 140 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.