Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Najbližší termín: 24.11.2020
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Program konferencie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

 • 10:30 – 10:40

  Prestávka s občerstvením

 • 10:40 – 12:00

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

 • 12:00 – 13:00

  Obed

 • 13:00 – 14:30

  Júlia Pšenková

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021

  • Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre rok 2021.
  • Sadzby poistného.
  • Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN.
  • Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných.
  • Dôchodkový vek a minimálny dôchodok v roku 2021.
  • Činnosť športového odborníka a sociálne poistenie od 1.1.2021.

  Zmeny v Zákonníku práce

  • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky.
  • Mzdové zvýhodnenia a ich sadzby.

  Zákon o nelegálnej práci

  • Výpomoc rodinného príslušníka pre právnickú osobu bez pracovnej zmluvy alebo dohody.

  Zákon o dani z príjmov

  • Sadzba dane.
  • Daňový bonus na dieťa.
  • Daňový bonus na úroky.
  • Nezdaniteľné časti na daňovníka, manžela/ku, kúpele, DDS.
  • Zmeny v tlačivách a ich zasielanie.

  Zákon o rodičovskom príspevku - zmeny 2021

 • 14:30 – 16:00

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2021

 • 16:00

  Ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2021. 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia, ale aj zmeny v zákone o správe daní. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Júlia Pšenková.

Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2021

10:30 – 10:40 | Prestávka s občerstvením

10:40 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 14:30 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti, zmeny v ZP, v zákone o rodičovskom príspevku

14:30– 16:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

16:00 | Ukončenie konferencie

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 24.11.2020
 • Ing. Milan Kúdela, Júlia Pšenková, Ing. Božena Jurčíková
 • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2021 - 14. ročník