Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Najbližší termín: 28.11.2019

Program konferencie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

 • 8:30 – 9:00

  Registrácia účastníkov s občerstvením

 • 9:00 – 10:30

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2020

 • 10:30 – 11:00

  Prestávka s občerstvením

 • 11:00 – 12:00

  Ing. Milan Kúdela

  Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2020

 • 12:00 – 13:00

  Obed

 • 13:00 – 14:40

  Ing. Martina Švaňová

  Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

 • 14:40 – 14:55

  Prestávka s občerstvením

 • 14:55 – 16:10

  Ing. Božena Jurčíková

  Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní od 1.1.2020

 • 16:10

  Tombola a ukončenie konferencie

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Ing. Martina Švaňová.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Ing. Milan Kúdela

Ing. Milan Kúdela

Daňový poradca a člen Slovenskej komory daňových poradcov. Od roku 2003 sa zaoberá daňovým poradenstvom pre právnické a fyzické osoby so špecializáciou na daň z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie a správu daní a poplatkov.
Je držiteľom certifikátu účtovných štandardov US GAAP, publikuje v odbornej literatúre a venuje sa prednáškovej činnosti najmä v Českej republike.

Ing. Božena Jurčíková

Ing. Božena Jurčíková

Dlhoročná pracovníčka daňových orgánov predovšetkým v oblasti metodiky dane z príjmov a správy daní a výkonu daňových kontrol pre vybrané daňové subjekty Daňového riaditeľstva Banská Bystrica, pracovisko Žilina do konca roku 2000. Následne pracovala na Ministerstve financií SR v legislatívnej oblasti na odbore priamych daní (zákon o dani z príjmov) a správy daní (zákon o správe daní), kde získala 10 ročnú prax. Spolupracovala na príprave legislatívnych návrhov zákona o dani z príjmov, zákona o správe daní a daňového poriadku. V súčasnosti pracuje v daňových orgánoch ako daňový špecialista.

Ing. Martina Švaňová

Ing. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Časový harmonogram - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Zmeny v zákone o dani z príjmov

10:30 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 13:30 | Zmeny v oblasti účtovníctva

13:30– 14:30 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

14:30 - 14:45 | Prestávka s občerstvením

14:45– 16:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 28.11.2019
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 3.12.2019
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 14.1.2020
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 16.1.2020
 • Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková, Ing. Martina Švaňová
 • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník