Konferencia:
Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Trvanie konferencie: 1 -dňová konferencia

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 169 - EUR bez DPH , , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby konferencie a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň!

termín

Najbližší termín: 28.11.2019

Program konferencie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Program konferencie:

8:30 – 9:00 -  Prezentácia účastníkov

9:00– 10:30  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z príjmov 

10:30 – 11:00- Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00  Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty 

12:00 – 13:00 - Obed

13:00 - 13:10 - Prezentácia produktu Verlag Dashöfer: Online portál - Účtovníctvo a dane - Ing. Nadežda Fuksová

13:10 – 13:40 Ing. Milan Kúdela

Zmeny v zákone o účtovníctve 

13:40– 14:40   Ing. Martina Švaňová

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

 • Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky.
 • Príplatok za prácu nadčas.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu.
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.
 • mzdové zvýhodnenie za sťažené pracovné prostredie.
 • Pracovná pohotovosť.
 • Odstupné a odchodné.
 • Maximálny vymeriavacie základy pre odvody do sociálnej poisťovne.
 • Maximálne denné vymeriavacie základy pre náhradu príjmu a pre PN.
 • Odvodová úľava pre zdravotné poistenie a sociálne poistenie.
 • Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.
 • Nezdaniteľná časť na daňovníka.
 • Nezdaniteľná časť na manželku (manžela).
 • Daňový bonus na deti.
 • 13 a 14. plat.
 • Nepostihnuteľné časti čistej mzdy pri výpočte zrážok zo mzdy.

14:40 - 14:55 - Prestávka s občerstvením

14:55 – 16:10  Ing. Božena Jurčíková

Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 • Informácia o novelách daňového poriadku v priebehu roka 2018.
 • Hodnotenie daňových subjektov indexom daňovej spoľahlivosti prvýkrát v roku 2018 (zaradenie daňových subjektov do skupín podľa ich daňovej disciplíny, poskytovanie osobitných daňových režimov pre daňové subjekty zaradené do jednotlivých stupňov daňovej spoľahlivosti, zasielanie oznámenia o osobitných daňových režimoch, na ktoré je daňový subjekt oprávnený, zverejnenie osobitných daňových režimov podľa jednotlivých stupňov daňovej spoľahlivosti).
 • Dokazovanie vo vyrubovacom konaní, priebeh predkladania pripomienok a dôkazov k zisteniam z daňovej kontroly vo vyrubovacom konaní, určenie lehoty na vykonanie dokazovania vo vyrubovacom konaní od 1.1.2018, možnosť jej predĺženia.
 • Sprísnené podmienky na vrátenie daňového preplatku.
 • Súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov.

16:10 - Ukončenie a tombola

Máte otázky k tejto konferencii?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Sprievodný program - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

MARY KAY

mary kay

Tombola

tombola

Popis

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré nadobudnú platnosť v roku 2020. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 
Počas konferencie budú diskutované všetky schválené a pripravované zmeny z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, účtovníctva, sociálneho a zdravotného poistenia. 
Zárukou Vašej spokojnosti sú skúsení lektori z praxe Ing. Milan Kúdela, Ing. Božena Jurčíková a Ing. Martina Švaňová.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Konferencia je určená účtovníkom, mzdárom, daňovým poradcom, konateľom.

Lektori - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Časový harmonogram - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

8:30 – 9:00 | Prezentácia účastníkov

9:00 – 10:30 | Zmeny v zákone o dani z príjmov

10:30 – 11:00 | Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 | Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

12:00 – 13:00 | Obed

13:00– 13:30 | Zmeny v oblasti účtovníctva

13:30– 14:30 | Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení, daní z príjmov zo závislej činnosti

14:30 - 14:45 | Prestávka s občerstvením

14:45– 16:00 | Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

Termíny a prihlásenie - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 28.11.2019
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 3.12.2019
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 14.1.2020
 • 169 EUR + DPH
Input:
 • 16.1.2020
 • 169 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník

Video

Konferencia Najdôležitejšie legislatívne zmeny v Bratislave

Záznam

Ešte sú k dispozícii voľné miesta. - Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2020 - 13. ročník