Mzdový expert pre podnikateľov

Tlačený časopis je odborný mesačník, ktorý je určený pre každého mzdového účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie, ktoré v súvislosti s mzdovým účtovníctvom nastávajú v praxi.


Newsletter aktualít z oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Časopis je mesačník, vychádza v tlačenej forme a k dispozícii je aj online verzia. V nej nájdete denne aktualizované právne predpisy, súbor opatrení a prvú pomoc od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej informácie, ako postupovať pri čerpaní príspevkov a ďalšie praktické informácie.

Články sú recenzované. Odborným garantom je JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., riaditeľ odboru pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Input:

Ročné predplatné tlačeného časopisu::

186,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 30 € bez DPH

Obsah

  • Novela Zákonníka práce – s účinnosťou od 4. apríla 2020 – spracovaná s upozorneniami od JUDr. et Mgr. Jozefa Tomana, PhD., tvorcu tejto novely

  • Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru v roku 2020 podľa Zákonníka práce

  • Home office – ako nastaviť prácu z domu počas pandémie

  • Opatrenia na udržanie zamestnanosti – riešime konkrétne praktické problémy – PRVÁ POMOC od MPSVR SR

  • Aktuálna legislatívna situácia k zamestnávaniu cudzincov

  • Sociálna poisťovňa – ako požiadať o ošetrovné, nemocenské, ako žiadať o dávky zo sociálneho poistenia počas aktuálnej situácie

Autori

Kolektív autorov