Certifikovaný seminár

Praktický kurz EXCEL

Časopis

Mzdový expert pre podnikateľov

Formát: A4 Obdobie predplatného: 12 mesiacov

Tlačený časopis je odborný mesačník, ktorý je určený pre každého mzdového účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie, ktoré v súvislosti s mzdovým účtovníctvom nastávajú v praxi.

Newsletter aktualít z oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Časopis je mesačník, vychádza v tlačenej forme a k dispozícii je aj online verzia. V nej nájdete denne aktualizované právne predpisy, súbor opatrení a prvú pomoc od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej informácie, ako postupovať pri čerpaní príspevkov a ďalšie praktické informácie.

Články sú recenzované. Odborným garantom je JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., riaditeľ odboru pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obsah

Témy:

  • Riešenie individuálnych pracovnoprávnych sporov medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Otázky a odpovede:

  • Pravidlá cvikania dochádzky zamestnancov na pracovisku

  • Riešenie pracovného úrazu v rámci homeofficu

  • Návrat zamestnanca do práce na trvalý pracovný pomer

  • Žiadosť zamestnanca o otcovskú dovolenku

  • Podrobnosti poskytovania stravného zamestnancovi - k akému dátumu je zamestnávateľ povinný poskytovať stravné?

  • Uvádzanie predpokladaných pracovných dní

  • Vyplnenie potrebných údajov do elektronickej PN zamestnanca

  • Potreba súhlasu skončenia pracovného pomeru skončeného dohodou zdravotne postihnutému zamestnancovi

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk