Časopis

Mzdový expert pre podnikateľov

Formát: A4,

Tlačený časopis je odborný mesačník, ktorý je určený pre každého mzdového účtovníka, ktorý chce zvládnuť náročnejšie situácie, ktoré v súvislosti s mzdovým účtovníctvom nastávajú v praxi.

Newsletter aktualít z oblasti mzdového účtovníctva a personalistiky. Časopis je mesačník, vychádza v tlačenej forme a k dispozícii je aj online verzia. V nej nájdete denne aktualizované právne predpisy, súbor opatrení a prvú pomoc od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ďalej informácie, ako postupovať pri čerpaní príspevkov a ďalšie praktické informácie.

Články sú recenzované. Odborným garantom je JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., riaditeľ odboru pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obsah

  • Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste – spracované Ing. Ľ. Minkovou z MPSVR SR

  • Odvody zamestnávateľa – stav júl 2020

  • Zmeny v dani z príjmov v roku 2020

  • Zamestnávanie cudzincov – zmeny v roku 2020

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk