Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2019

V publikácii sú jasne vysvetlené jednotlivé povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v mzdovej oblasti.


Tlačená publikácia Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2019 obsahuje praktické informácie súvisiace zo zamestnávaním zamestnancov v súkromnej alebo štátnej sfére. Publikácia je určená pre všetkých, ktorí chcú poznať mzdové nároky od 1 januára 2019.

Input:

Mzdové zvýhodnenia za prácu v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

 • Mzdové zvýhodnenia za prácu
 • Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu od 1. 1. 2019
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu od 1. 1. 2019
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu od 1. 1. 2019
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Peňažné plnenie za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov
 • Príspevok na rekreáciu zamestnancov
 • Preddavky na poistné a poistné na zdravotné poistenie
 • Poistné na sociálne poistenie
 • Odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného občana
 • Odmena evidovaného uchádzača o zamestnanie
 • Nezdaniteľné časti základu dane
 • Daňový bonus na vyživované dieťa
 • Daňový bonus na zaplatené úroky
 • Sadzba dane
 • Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa zákona č. 462/2003 Z. z.
 • Zrážky zo mzdy v rozsahu podľa nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z.
 • Cestovné náhrady a stravovanie zamestnancov
 • Priemerný zárobok
 • Prehľad zmien v mzdovom účtovníctve 2018 / 2019

Autori

 • Ing. Eva Gášpárová
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 30.9.2019
Miesto: Bratislava