Pdf na stiahnutie

Metodika fakturácie DPH v roku 2020 a pravidlá fakturácie počas COVID-19

Počet strán: 40

PDF dokument na stiahnutie je zameraný na odborné úskalia, ktoré sa môžu pri fakturácii  vyskytnúť. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu, formálna stránka vyhotovenia faktúry, lehota na vyhotovenie faktúry, obsah faktúry, archivácia faktúr – to všetko a omnoho viac sú čiastkové problémy, ktoré vás môžu pri vašej práci v aktuálnej situácii stretnúť.

Ako si s nimi poradiť? Viac sa dozviete v tomto jedinečnom pdf dokumente na stiahnutie.

Obsah

Metodika fakturácie DPH

 • Elektronická faktúra
 • Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry
 • Lehoty na vyhotovenie faktúry
 • Obsah faktúry
 • Súhrnná faktúra
 • Archivácia faktúr

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

 • Základné ustanovenia (§ 1 – § 3)
 • Registračná povinnosť (§ 4 – § 7a)
 • Zdaniteľné obchody (§ 8 – § 12)
 • Miesto zdaniteľného obchodu (§ 13 – § 14)
 • Miesto dodania služby (§ 15 – § 18)
 • Daňová povinnosť (§ 19 – § 21)
 • Základ dane a sadzba dane (§ 22 – § 27)
 • Oslobodenie od dane (§ 28 – § 48b)
 • Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom (§ 48c – § 48e)
 • Odpočítanie dane (§ 49 – § 55e)
 • Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte (§ 55f – § 55g)
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu (§ 56 – § 58)
 • Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 59 – § 60)
 • Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane (§ 61 – § 64)
 • Osobitná úprava uplatňovania dane (§ 64a – § 69b)
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň (§ 70 – § 80)
 • Zrušenie registrácie (§ 81 – § 84)
 • Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 85 – § 88)

Zoznam autorov

Kolektív autorov

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk