Materská škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2019 (právny stav pre rok 2019)

Dokument je odbornou pomôckou ako pripraviť správne dokumenty v zmysle aktuálne platnej legislatívy pre oblasť odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.


Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Input:

Materská škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2019 (právny stav pre rok 2019):

19,00 € bez DPH

Obsah

Materská škola - Vzory platových dekrétov od 1.1.2019

Autori

Ing. Jarmila Belešová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 3
Najbližší termín: 29.1.2020
Miesto: Bratislava