Brožúra

Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Formát: A4,

So vznikom pracovného úrazu sú vždy spojené určité povinnosti pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Zamestnávateľ je zo zákona povinný najneskôr do štyroch dní po ohlásení pracovného úrazu spísať záznam. Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze slúži na rýchlu orientáciu pri spísaní potrebných náležitostí vyplývajúcich z vyhlášky MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze.

Obsah

  • Prehľadne vyznačené konkrétne problematické body v zázname
  • Presne zobrazená a farebne rozlíšená legislatíva týkajúca sa daného bodu v zázname
  • Praktické grafické spracovanie pre jednoduchú orientáciu a bezproblémové vyplnenie

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk