Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze

So vznikom pracovného úrazu sú vždy spojené určité povinnosti pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Zamestnávateľ je zo zákona povinný najneskôr do štyroch dní po ohlásení pracovného úrazu spísať záznam. Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze slúži na rýchlu orientáciu pri spísaní potrebných náležitostí vyplývajúcich z vyhlášky MPSVR 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom úraze.


Input:

Manuál na vyplnenie záznamu o registrovanom pracovnom úraze:

29,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Prehľadne vyznačené konkrétne problematické body v zázname
  • Presne zobrazená a farebne rozlíšená legislatíva týkajúca sa daného bodu v zázname
  • Praktické grafické spracovanie pre jednoduchú orientáciu a bezproblémové vyplnenie

Autori

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 15
Najbližší termín: 14.1.2020
Miesto: Trenčín