Tlačená príručka

Základy teórie štátu

Formát: A5 Počet strán: 240

Tlačená publikácia – Základy teórie štátu -  predstavuje nové spracovanie kľúčových poznatkov z oblasti fungovania štátu ako jednej z najdôležitejších spoločenských inštitúcií. Je určená nielen pre študentov práva, politológie, medzinárodných vzťahov, sociológie, filozofie či ekonómie, ale pre všetkých, ktorí sa chcú zorientovať v komplikovanej problematike spôsobov uplatňovania verejnej moci. Pre lepšie pochopenie matérie je učebnica na viacerých miestach doplnená aj praktickými príkladmi, tabuľkami, schematickými znázorneniami či mapami. Eventuálni záujemcovia o detailnejšie štúdium určite ocenia aj rozsiahly bibliografický aparát, ktorý uľahčuje prípadné podrobnejšie štúdium vybraných otázok.

Obsah

PREDHOVOR

ÚVOD

TEÓRIE A MODELY ŠTÁTU       

ŠPECIFICKÉ ZNAKY ŠTÁTU

ŠTÁTNE ORGÁNY

FORMY VLÁDY

ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA ŠTÁTU

FUNKCIE ŠTÁTU

DEMOKRACIA

NEDEMOKRATICKÉ REŽIMY

PRÁVNY ŠTÁT

Zoznam autorov

Daniel Krošlák

Boris Balog

Žaneta Surmajová

Máte otázku ohľadom tohto produktu?
Kontaktujte nás na info@dashofer.sk