" />

Seminár:
Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: -dňový praktický seminár, trvanie

Téma

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.
Najbližší termín:
Miesto:

Obsahová náplň školenia - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

  • Charakteristika finančného a manažérskeho účtovníctva.
  • Úprava účtovných výkazov z finančného účtovníctva pre potreby manažéra.
  • Štruktúra majetku a kapitálu z pohľadu manažéra.
  • Výnosy, náklady a zisk z pohľadu manažéra.
  • Zreálnenie vstupných údajov pre výpočet ukazovateľov rentability, likvidity, zadlženosti a pod..
  • Manažérske výpočty pri rozhodovaní – čo sa osvedčilo v praxi.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je pomôcť účastníkom pochopiť rozdiel medzi finančným účtovníctvom a manažérskym účtovníctvom na praktických príkladoch. Na vzorových prípadových štúdiách sa účastníci oboznámia s pozitívnymi i negatívnymi dôsledkami manažérskych rozhodnutí.

Účastníci seminára získajú tipy ako získať a pracovať s informáciami, ktoré podnik nie je povinný v zmysle platnej legislatívy vykazovať vo finančnom účtovníctve podniku, ale pre jeho riadenie sú užitočné.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Manažéri, riaditelia, konatelia a majitelia firiem, finanční riaditelia a ekonómovia, záujemci o uvedenú problematiku.

Lektor - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Ing. Juraj Rybár,CSc.

Ing. Juraj Rybár,CSc.

Odborník na ekonomicko-finančné analýzy podniku. Pôsobil desať rokov na Katedre financií VŠE v Bratislave, kde sa venoval najmä ekonomicko-finančným analýzam a podnikovým financiám. Teoretické poznatky si prehĺbil postgraduálnym štúdiom, ktoré realizovala Hochschule St. Gallen vo Švajčiarsku. Pracoval v medzinárodných spoločnostiach ako controller a senior consultant. Má osobné skúsenosti s  prosperitou i zánikom riadených spoločností. V súčasnosti pôsobí ako lektor a konzultant v oblasti finančného riadenia, predikčných a finančných analýz podnikov.

Referencie - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

"Veľmi sa mi páčil prístup lektora Ing. Rybára a seminár bol formou otvorenej diskusie." ZOVOS - EKO, s.r.o

"Rada som sa zúčastnila seminára Manažérske účtovníctvo, mám podnety na premýšľanie." CM European Power Slovakia, s.r.o.

Časový harmonogram - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Termíny a prihlásenie - Manažérske účtovníctvo – prípadové štúdie

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.