Naši lektori

Základom kvalitného obsahu našich produktov a seminárov je odborný autorský a lektorský kolektív. Tvoria ho renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich odboroch. Spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém, ktoré vás zaujímajú.
Dôraz kladieme na jednoduchosť a praktické využitie. Naším cieľom je, aby ste mali k dispozícii dôležité a odborné informácie pre svoje kvalifikované rozhodnutia.
Databázu autorov a lektorov, s ktorými spolupracujeme, nájdete rozdelenú podľa oblastí. Viac informácií o každom lektorovi si prečítate po kliknutí na jeho meno.

Účtovníctvo a dane

Mzdy a personalistika

Právo a manažment

Verejná správa

Technika