Seminár:
Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Hoci sa nezisková organizácia zakladá s cieľom prospievať verejnosti, ako každá iná právnická osoba je povinná viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti. Ak sa vo svojej práci stretávate práve s touto oblasťou, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou školenia budú aj informácie o novom zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 16
Najbližší termín: 10.11.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Lektor - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Referencie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Časový harmonogram - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2020

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 10.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 10.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 23.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 23.11.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 27.1.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 27.1.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 9.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 9.3.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 1.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 1.6.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 27.7.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 27.7.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 11.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 26.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 26.11.2021
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.