Seminár:
Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Hoci sa nezisková organizácia zakladá s cieľom prospievať verejnosti, ako každá iná právnická osoba je povinná viesť účtovníctvo a nevyhýbajú sa jej ani daňové povinnosti. Ak sa vo svojej práci stretávate práve s touto oblasťou, na našom seminári získate výborný prehľad o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií a daňových povinností, ktoré využijete v praxi. Súčasťou školenia budú aj informácie o novom zákone o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 5
Najbližší termín: 18.11.2019
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

 • Charakteristika a typológia neziskových organizácií.
 • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava.
 • Postupy účtovníctva.
 • Účtovné triedy.
 • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve.
 • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve.
 • Výpočet daňových povinností.
 • Prezentácia účtovnej závierky.
 • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

Neziskové organizácie, spolky, združenia, nadácie.

Lektor - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

Ing. Hedviga Vadinová

Ing. Hedviga Vadinová

Audítorka, daňová poradkyňa a znalkyňa pre oblasť účtovníctva a daní. Je odborníčkou na spracovanie finančných analýz a podnikateľských zámerov. Vo svojej bohatej odbornej praxi sa okrem vedenia účtovníctva, vykonávania auditu a daňového poradenstva, venuje spracovaniu projektov v rámci grantovej podpory z prostriedkov EÚ. Vykonáva tiež ekonomickú publikačnú činnosť v celoslovenských periodikách a príručkách.

Referencie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

"Plnohodnotné, prakticky využiteľné informácie z praxe od lektorky Koraušovej." Zariadenie pre seniorov Komfort, n.o.

Časový harmonogram - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Legislatívne zmeny v účtovníctve a daniach neziskovej organizácie v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 18.11.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 26.11.2019
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 29.1.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 11.3.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 2.6.2020
 • Ing. Hedviga Vadinová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.