Seminár:
Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Poldňový workshop sa bude zameriavať ako na nástroje koučingu, tak aj na ich praktické
uplatnenie v praxi od zadefinovania si cieľov až po využitie pri kreatívnom myslení.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 8.10.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Zadefinujeme si, čo je koučing a ako sa líši od mentoringu či terapie
Naučíte sa, na akých dvoch pilieroch sa zakladá koučing
Vysvetlíme si teoreticky a tiež si hlavne v praxi precvičíte tieto základné metódy
a nástroje koučingu
Presne a jasne zadefinujete váš konkrétny cieľ ako aj kroky, ktoré povedú k jeho
naplneniu
Odmeriame vašu kreativitu - Torranceho test kreativity
Povieme si, ako možno podporiť a nastaviť kreatívne prostredie tímu
Zadefinujeme si optimálne zloženie kreatívneho tímu – deliver vs. discover
Objasníme a precvičíte si tiež prístupy na generovanie kreatívnych nápadov
a myšlienok: konvergentné a divergentné myslenie a “Zoom-In a Zoom-Out“
Vysvetlíme a precvičíte si v praxi nástroje kreatívneho myslenia v tíme – metóda Walt
Disney

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Poldňový workshop sa bude zameriavať ako na nástroje koučingu, tak aj na ich praktické uplatnenie v praxi od zadefinovania si cieľov až po využitie pri kreatívnom myslení.

Ako bude workshop prebiehať:
Vysvetlíme si teóriu, ktorú ďalej, cez praktické cvičenia (one-to-one), budeme trénovať
a taktiež workshop bude sprevádzaný diskusiou.
Prečo sa workshopu zúčastniť:
Chcete lepšie spoznať seba, svoje motivácie a silné stránky? Chcete si efektívne
a realisticky nastaviť a dosahovať vaše ciele? A okrem toho, chcete svoje ciele dosahovať
s kreatívnou mysľou, prípadne prinášať kreatívne riešenia úloh?

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Pre každého, kto chce pochopiť ako funguje koučing, osvojiť si jeho základné nástroje a ďalej osvojiť si kreatívne nástroje koučingu tak, aby ste mysleli outside the box a prinášali nové a svieže nápady.

Lektor - Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert.

Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert.

Ako koučka sa špecializujem na life koučing. Mojimi klientmi sú najčastejšie ľudia, ktorí chcú v osobnom, pracovnom alebo študijnom živote dosiahnuť zmenu a posunúť sa ďalej, no zároveň cítia a vnímajú výzvy, ktoré sa spoločne snažíme definovať, analyzovať a prekonávať pomocou nástrojov
koučingu i NLP. Okrem individuálnych klientov spolupracujem i so Slovenským rozhlasom či vydavateľstvo Verlag Dashöfer. Som držiteľkou medzinárodného certifikátu NLP Practitioner, tiež som absolvovala kurz Kouč akreditovaný MŠVVaŠ SR. V mojej práci striktne dodržiavam etický kódex kouča podľa ICF a 11 kompetencií Koučingu podľa ICF.

Časový harmonogram - Koučing a kreatívne myslenie - workshop

  • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
  • 09:00 – 11:00  prednáška
  • 11:00 – 11:15  prestávka na občerstvenie
  • 11:15 – 13:00  prednáška a diskusia


Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Koučing a kreatívne myslenie - workshop

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
  • 8.10.2020
  • Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert.
  • 199 EUR + DPH
Input:
  • 8.10.2020
  • Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert.
  • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.