Kontrolný výkaz

Web: http://www.kontrolnyvykaz.sk/

Online kniha prináša ucelený pohľad na inštitút kontrolného výkazu. Množstvo otázok a dotazov zákazníkov položili základ najrozsiahlejšieho portálu, ktorý sa venuje čisto problematike kontrolného výkazu. Od všeobecných legislatívnych údajov cez odpovede na Vaše otázky až po zaujímavé články zamerané na kontrolný výkaz.


 • Online knihu tvoria odborné články na tému kontrolného výkazu DPH.
 • Garantujeme aktuálnosť, správnosť a odbornosť obsahu -  v opačnom prípade Vám vrátime peniaze.
 • Nájdete tu tlačivo a návod na jeho vyplnenie.
 • K práci Vám pomôžu odpovede na položené otázky - takto sa môžete poučiť z otázok iných.
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH

Môžete si vybrať z 2 modulov, viac informácií v časti OBSAH.

 

Input:

Ročné predplatné základného modulu online knihy Kontrolný výkaz
(99 € bez DPH)

Ročné predplatné rozšíreného modulu online knihy Kontrolný výkaz
(138 € bez DPH)

Obsah

Základný modul obsahuje:

 • Komentár k §78a zákona o DPH
 • Odborné články, garantované odpovede
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH
 • Tlačivo a návod na jeho vyplnenie
 • Celé znenie zákona o DPH

Rozšírený modul obsahuje:

 • Komentár k §78a zákona o DPH
 • Odborné články, garantované odpovede
 • Príklad na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH
 • Tlačivo a návod na jeho vyplnenie
 • Celé znenie zákona o DPH
 • Opýtajte sa odborníka - v priebehu ročného predplatného pre Vás vypracujeme odpovede na 3 Vaše otázky týkajúce sa problematiky kontrolného výkazu DPH.
 • Online rozhovor - 1xkrát ročne hodinový online rozhovor s odborníkom na tému kontrolného výkazu DPH.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

        

 • Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre financií na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 • Ing. Alžbeta Hermanová
 • Ing. Marta Rešetková, Phd.
 • Ing. Vladimír Bartoš
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Marcela Rabatinová
 • Ing. Marián Drozd
 • Ing. Antónia Parajková

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava