Seminár:
Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Máte stavebnú firmu? Zamestnávate na stavbách cudzincov? Prídite na seminár s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, ktorá Vám odpovie na všetky Vaše otázky.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín: 22.9.2020
Miesto: Nitra
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

 • Inšpekcia práce na Slovensku
 • Právomoci a povinnosti inšpektorov práce
 • Povinnosti stavebných firiem v súvislosti s kontrolou z inšpektorátu práce
 • Priebeh kontroly z inšpektorátu práce u zamestnávateľa
 • Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri kontrole z inšpektorátu práce
 • Záznam a protokol o výsledku inšpekcie, opatrenia na odstránenie nedostatkov
 • Sankcie
 • Diskusia

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Máte stavebnú firmu? Zamestnávate na stavbách cudzincov? Prídite na seminár s JUDr. Luciou Sabovou Dankovou, ktorá Vám odpovie na všetky Vaše otázky.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

majiteľom a konateľom stavebných firiem, mzdovým účtovníčkam, ktoré majú na starosti mzdy v stavebných firmách

Lektor - Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

JUDr. Lucia Sabová Danková

JUDr. Lucia Sabová Danková

Na Národnom inšpektoráte práce pôsobí od januára 2016. Odborne zastrešuje administratívnu spoluprácu s kontaktnými orgánmi v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu ako aj oblasť vysielania zamestnancov a zamestnávania cudzincov. Venuje sa poradenstvu pri dodržiavaní právnych predpisov v pracovnoprávnej oblasti pre širokú oblasť fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Slovenskej republike ako aj v zahraničí v pozícii zamestnancov alebo zamestnávateľov.

Časový harmonogram - Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  občerstvenie
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Kontrola z inšpekcie práce na stavbách

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 22.9.2020
 • JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 22.9.2020
 • JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 129 EUR + DPH
Input:
 • 10.11.2020
 • JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 10.11.2020
 • JUDr. Lucia Sabová Danková
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.