Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v cestnej doprave v roku 2019

Dokument Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v cestnej doprave je odborným materiálom obsahujúcim informácie o tom, kto je kontrolným orgánom, aké sú povinnosti zamestnávateľa v cestnej doprave vo vzťahu ku kontrole a tiež ako inšpekcia práce vykonáva kontrolu nelegálneho zamestnávania v rámci cestnej dopravy.


Input:

Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v cestnej doprave v roku 2019:

9,00 € bez DPH

Obsah

Autori

  • prof. Ing. Miloš Poliak
  • PhD., JUDr. Zuzana Otahalová

Seminár