Komentár k zákonu o štátnej službe

Web: https://statna-sluzba.dashofer.sk/

Online kniha Komentár k zákonu o štátnej službe je praktickým pomocníkom pracovníkov štátnej správy. Dielo ponúka samostatne spracovaný každý paragraf spomenutého právneho predpisu, a to v zmysle novej právnej úpravy č. 55/2017 Z. z. účinnej od 1. júna 2017, ako aj donedávna platného zákona č. 400/2009 Z. z. Komentár navyše obsahuje viacero rád a tipov z praxe štátnej služby.


Komentované ustanovenia jedného z najdôležitejších právnych predpisov v štátnej správe – zákona o štátnej službe.

  • Online kniha obsahuje jasné a prehľadné spracovanie komentára k jeho jednotlivým častiam a táto prehľadná štruktúra umožňuje veľmi rýchlu orientáciu v jednotlivých ustanoveniach zákona o štátnej službe.
  • Obsah je neustále aktulizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
  • Súčasťou ročného predplatného je bezplatný odpovedný servis.
  • V obsahu knihy môžete vyhľadávať obyčajným zadaním kľúčového slova.
  • Pri práci vám pomôžu rady a tipy z praxe či konkrétne prípadové štúdie.
Input:

Ročné predplatné online knihy Komentár k zákonu o štátnej službe
(198 € bez DPH)

Obsah

Komentár k zákonu o štátnej službe – 55/2017 Z.z.:

Prvá časť - Základné ustanovenia

Druhá časť - Druhy štátnej služby a obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest

Tretia časť - Štátnozamestnanecký pomer

Štvrtá časť - Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

Piata časť - Disciplinárna zodpovednosť štátneho zamestnanca

Šiesta časť - Služobné hodnotenie

Siedma časť - Odmeňovanie

Ôsma časť - Vzdelávanie

Deviata časť - Náhrada škody

Desiata časť - Činnosť odborových orgánov

Jedenásta časť - Spoločné ustanovenia

Dvanásta časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Komentár k zákonu o štátnej službe – 400/2009 Z.z.:

Prvá časť - Základné ustanovenia

Druhá časť - Štátnozamestnanecký pomer

Tretia časť - Služobný čas, dovolenka, služobné voľno a ďalšie podmienky vykonávania štátnej služby

Štvrtá časť - Vzdelávanie štátnych zamestnancov

Piata časť - Platové náležitosti a ďalšie náležitosti

Šiesta časť - Náhrada škody

Siedma časť - Činnosť odborových orgánov

Ôsma časť - Spoločné ustanovenia

Deviata časť - Prechodné a záverečné ustanovenia

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.