Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Web: http://registracna-pokladnica.dashofer.sk/

Online kniha Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice je praktickým pomocníkom pre všetkých, ktorí používajú alebo budú používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.


Dielo spracované Ing. Petronelou Mastihubovou Vám túto problematiku objasní formou komentárov k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Okrem komentárov v knihe nájdete aj mnoho zaujímavostí z praxe, informácie o aktuálnom legislatívnom dianí, užitočné odkazy a dokumenty na stiahnutie. 

Online príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a rozvíja jednotlivé komentáre k ustanoveniam zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Input:

Ročné predplatné online knihy Komentár k zákonu o používaní elektronickej registračnej pokladnice
(90 € bez DPH)

Obsah

Komentár k jednotlivým paragrafom zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP

  • Táto časť online knihy obsahuje prehľadne spracovaný komentár k jednotlivým paragrafom zákona o ERP.


Legislatívne dianie

  • V tejto časti nájdete aktuálne informácie legislatívnych zmien nielen zákona o ERP.


Zaujímavosti z praxe

  • Prax prináša mnoho komplikovaných situácií, ktoré je potrebné vyriešiť. Preto sme pre Vás pripravili viacero zaujímavých odpovedí na otázky, s ktorými sa v praxi používatelia ERP/VRP stretávajú.


Užitočné odkazy

  • S používaním tejto knihy získate prístup k ďalším materiálom, ktoré sú užitočné pri Vašej  každodennej práci. 


Prílohy

  • Prílohy k zákonu č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP.

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.

  • Ing. Petronela Mastihubová

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 30.10.2018
Miesto: Bratislava