Seminár:
Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 165 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celej doby kurzu a plnohodnotný obed.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-16.00

Téma

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 7
Najbližší termín: 27.1.2020
Miesto: Bratislava

Obsahová náplň školenia - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

 • Výklad zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v platnom znení a pripravovaná novela.
 • Platnosť a účinnosť kolektívnych zmlúv, druhy kolektívnych zmlúv.
 • Postup pri uzavieraní kolektívnych zmlúv, kolektívne spory.
 • Konanie pred sprostredkovateľom a rozhodcom
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov a kolektívne zmluvy.
 • Normatívna a záväzková časť kolektívnych zmlúv.
 • Čo môžeme upraviť v kolektívnej zmluve.
 • Zmeny Zákonníka práce a ich vplyv na obsah kolektívnych zmlúv.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Hlavné zmeny v zákone:

 • Nová tvorba zoznamu zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa (KZVS).
 • Nová definícia pojmu reprezentatívna kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
 • Rozširovanie reprezentatívne KZVS bez rozhodovania MPSVR SR zverejnením oznámenia v Zbierke zákonov.
 • Preskúmanie oznámenia súdom a možnosť jeho zrušenia.

Príďte sa dozvedieť viac o procese kolektívneho vyjednávania, o uzatváraní a rozširovaní kolektívnych zmlúv podľa najnovších zmien v zákone.

Pripravili sme pre Vás seminár na tému kolektívneho vyjednávania, na ktorom sa budeme bližšie venovať kolektívnym sporom, kolektívnym zmluvám a ich obsahu i zmenám schváleným v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

Zamestnávatelia, ktorí majú kolektívne zmluvy; zamestnanci personálnych oddelení; zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú kolektívneho vyjednávania; zástupcovia zamestnancov.

Lektor - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Lektorka pôsobí ako právnička, špecialista na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a kolektívne pracovné právo, sociálne zabezpečenie s takmer 25 ročnou praxou v tejto oblasti. Pracovala ako podniková právnička, neskôr ako vedúca oddelenia personálnej práce, sociálnej starostlivosti a výchovy a vzdelávania Od  roku 1994 pracovala ako právnik - expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia. V rokoch 1991 až 2006 bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť  sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

V súčasnosti vykonáva lektorskú a poradenskú činnosť. Patrí medzi vyhľadávané lektorky. Účastníci jej školení oceňujú najmä schopnosť podať zložitú tému jednoduchou formou, ale tiež odbornosť a ľudský prístup.

Referencie - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

"Bola som veľmi spokojná, páčili sa mi najmä príklady z praxe." Mesto Zlaté Moravce

"Profesionalita a praktické príklady školiteľky pani Dvoranovej." Mobis Slovakia, s.r.o.

"Splnil očakávania, skúsená lektorka." EMBRACO SLOAVAKIA, s.r.o.

"Veľmi osožná je debata o konkrétnych skúsenostiach/nejasnostiach. Na konkrétnych prípadoch sa najúčinnejšie učíme." Siemens s.r.o.

Časový harmonogram - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

 • 8.30 – 9.00 registrácia účastníkov
 • 9.00 – 10.00 prednáška
 • 10.00 – 10.30 priestor na Vaše otázky a Coffee Break
 • 10.30 – 11.40 prednáška
 • 11.40 – 12.00 priestor na Vaše otázky
 • 12.00 – 12.45  obed
 • 12.45 – 14.30 prednáška
 • 14.30 - 15.00 priestor na Vaše otázky a Coffee Break

Od roku 2013 sme vzdelávacou inštitúciou uchádzajúcou sa o akreditáciu programov ďalšieho vzdelávania ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

*Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

 

Termíny a prihlásenie - Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2019

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 27.1.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 10.2.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 21.4.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 15.6.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 2.9.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 2.11.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:
 • 8.12.2020
 • JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 165 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.