Katalóg odpadov v roku 2019

Tlačená publikácia vysvetľuje postup ako zaraďovať jednotlivý odpad v rámci Katalógu odpadov.


Katalóg odpadov bol ustanovený na základe Vyhlášky č. 365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. V tlačenej publikácii sú spracované aj informácie týkajúce sa kritérií na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov. Taktiež sa tam nachádzajú informácie k číselným kódom odpadov v rámci jednotlivých druhov a poddruhov odpadu.

Input:

Katalóg odpadov v roku 2019:

59,00 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

  • Katalóg odpadov
  • Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov
  • Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadov
  • Zoznam odpadov
  • Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadov
  • Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečný

Autori

Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, s ktorými spolupracujeme už mnoho rokov a spoločne sa snažíme reagovať na aktuálne témy. Zároveň neustále pracujeme na príprave nových tém.