IFRS 15 a 16

Prinášame Vám aktuálne úplné znenie IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi a IFRS 16 – Lízingy.


IFRS 15 účinný od 1. januára 2018 nahrádza dva pôvodné štandardy pre vykazovanie výnosov a to IAS 11 - Stavebné zmluvy a IAS 18 - Výnosy. Do štandardu boli tiež novo včlenené štyri interpretácie, ktoré sa vzťahovali k pôvodným štandardom.

IFRS 16 nadobudne účinnosť 1. januára 2019 a zásadným spôsobom zmení vykazovanie leasingov, konkrétne na strane nájomcu. Štandard nahrádza pôvodný štandard IAS 17 Lízingy a tri interpretácie, ktoré sa vzťahovali k pôvodnému štandardu.

Input:

IFRS 15 a 16:

59 € bez DPH

Poštovné a balné + 3 € bez DPH

Obsah

1.NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1905 z 22. septembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15

 2. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1987 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 15

 3. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1986 z 31. októbra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16

Autori

EUR-Lex

Seminár

termín

Počet seminárov k dispozícií : 2
Najbližší termín: 13.5.2019
Miesto: Bratislava