Seminár:
Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 129 - EUR bez DPH , zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Doba trvania: 1-dňový praktický seminár, trvanie 8.30-13.00

Téma

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín: 9.9.2020
Miesto: Košice
Najbližší garantovaný termín : , Miesto:

Obsahová náplň školenia - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Seminár bude zameraný na poskytnutie informácií:

 1. o jednotlivých kategóriách cudzincov, s ktorými môžu pracovníci finančnej inštitúcie prísť do kontaktu (priameho/nepriameho),
 2. o cudzincoch z pohľadu oprávnenosti ich pobytu na území Slovenskej republiky, dĺžke ich pobytu, možnostiach jeho predĺženia a s tým súvisiace „riziko“ pre finančnú inštitúciu,
 3. o dokladoch preukazujúcich totožnosť, štátnu príslušnosť a oprávnenosť pobytu cudzinca.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:

Popis

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený a komplexný prehlad o kategóriách cudzincov, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenskej republiky, ako potencionálnych klientov finančných inštitúcií. Účastník by mal vedieť identifikovať kategóriu cudzinca, jeho oprávnenosť a potencionálnu dĺžku pobytu na základe predložených dokladov.

Seminár bude rozdelený do troch uvedených častí, s trvaním jednotlivých častí cca 60 minút.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
dana.janosikova@dashofer.sk
02/33 00 52 28

Cieľová skupina - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

pracovníkom finančných inštitúcií v priamom kontakte s klientom – cudzincom, schvaľovateľ, risk manažment

finančné inštitúcie:   banky, poisťovne a penzijné fondy, podielové fondy, faktoringové, lízingové a splátkové spoločnosti

Lektor - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Mgr. Dominik Oslanec

Mgr. Dominik Oslanec

V súčasnosti pracuje na odbore cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. V rámci svojej pracovnej kariéry sa s problematikou cudzincov, ich pobytu, ako aj ich návratov, zaoberá na aplikačnej a metodickej úrovni od roku 1999.

Časový harmonogram - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 10:15  prednáška
 • 10:15 – 10:30  občerstvenie
 • 10:30 – 13:30  prednáška a diskusia

Od januára 2014 je Centrum vzdelávania členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.*Časový harmonogram seminára je informatívny. Vstupenku spolu s organizačnými pokynmi a zálohovou faktúrou Vám pošleme minimálne 4 pracovné dni pred uskutočnením seminára na Vami uvedenú e-mailovú adresu.

Termíny a prihlásenie - Identifikácia cudzincov - klientov finančnej inštitúcie z pohľadu oprávnenosti a dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • 9.9.2020
 • Mgr. Dominik Oslanec
 • 199 EUR + DPH
Input:
 • 9.9.2020
 • Mgr. Dominik Oslanec
 • 129 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.